Strona Główna

             Parafia została erygowana 1 lipca 1983 r. dekretem biskupa przemyskiego I. Tokarczuka. Na kilka lat wcześniej, w roku 1976, w ciągu jednej nocy zbudowano kaplicę drewnianą. To był początek przyszłej patafii Zabrnie. W tym samym roku mimo zakazu władz administracyjnych tymczasową kaplicę zamieniono na kościół murowany. Architekta żadnego nie było, ani zatwierdzonych planów, a całością prac kierował ks. Bolesław Pilek proboszcz z Grębowa. Do roku 1983 był to kościół dojazdowy, bez stałej rezydencji księdza. Po erygowaniu parafii przystąpiono do budowy plebanii, którą ukończono w r 1985. W 1992 r. kościół parafialny został rozbudowany wg projektu inż. architekta A. Króla. Przedłużono świątynię, dobudowano zakrystię. Obecnie konieczne są do wykonania prace wykończeniowe wewnątrz i zewnątrz kościoła. Parafia posiada akta parafialne od 1983 r.

Script logo