Aktualności

W czasie Adwentu Msze św. roratnie w tygodniu będą odprawiane  rano o godz. 630.

Sprawy kancelaryjne będzie można załatwiać rano po Mszy św.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Rada Parafialna posiada nowe konto w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu o nr:

11 9434 0002 2001 1046 9341 0001

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule:

"Darowizna na cele kultu religijnego" (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Wkrótce zostaną wykonane nowe przelewy bankowe. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2019-12-05 Czwartek:

- o godz. 1600 zbiórka LSO

2019-12-06 Piątek:

- o godz. 1700 spotkanie KSM

2019-12-07 sobota:

- o godz. 1500 próba SCHOLI

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.    Organizatorem konkursu jest Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabrniu.

2.    Tematyką konkursu jest wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w formie przestrzennej.

3.     Celem konkursu jest:
-rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności;
-pobudzenie twórczej wyobraźni;
-rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
-promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie;
-uwrażliwienie na duchowe aspekty życia;
-dostrzeganie piękna otoczenia;

4.    W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, drewno, metal, glina i itp.) Ważne, żeby lampion świecił pięknym światłem (wyjątkowo można skorzystać z pomocy osoby dorosłej).

5.    Konkurs trwa od 10.11.2019 do 29.11.2019.

6.    W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-VIII. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

I kategoria: dzieci przedszkolne,

II kategoria: uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej,

III kategoria: uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej,

IV kategoria uczniowie klas I-IV Szkół Średnich,

V kategoria: dorośli.

7.    Prace należy składać u Ks. Proboszcza do dn. 29.11.2019 r.

8.    Rozstrzygnięcie konkursu dn. 30.11.19 r.

9.    Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników lampiony adwentowe. Wielkość lampionu dowolna.

10. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie.

11. Kryteria oceny:
-zgodność prac z tematem;
-jakość i estetyka wykonania;
-indywidualne podejście do tematu;
-pomysłowość, oryginalność pomysłu;
-walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka wykonania;
-samodzielność wykonania;
-umiejętne zastosowanie wybranej techniki.

12. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie dn. 01.12.19 r.

13. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac drobne upominki, dla wszystkich uczestników dyplomy, które zostaną rozdane 25.12.19 r. oraz dla uczniów ocenę z religii.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

PROFILAKTYCZNY SPOT FILMOWY

z udziałem podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank Spółdzielczy Grębów: 26 9407 0000 2001 0007 1909 0001 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

Script logo