Aktualności

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wielka Czwartek: dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

Msza św. bez udziału wiernych o godz. 1700.

Na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji (ciemnicy).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wielka Piątek: dzień Męki i Śmierci Chrystusa.

W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Nabożeństwo Krzyża bez udziału wiernych o godz. 1700.

Na zakończenie Nabożeństwa przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Wielka Sobota: Wigilia Paschalna bez udziału wiernych o godz. 1700.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nie odbędzie się w parafiach poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę.

W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej.

Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada jeden z ochrzczonych domowników: ojciec, matka lub inna dorosła osoba (tekst na końcu ogłoszeń i na stornie internetowej parafii).

Błogosławieństwo Pokarmów

Błogosławieństwo pokarmów w poranek wielkanocny

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy:
Amen.

.............................................................................................................................................................................................

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący mówi:
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:                      
Amen.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Po Liturgii Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i przy Bożym Grobie w Triduum Paschalne bez tradycyjnej warty strażaków ze względu na ograniczenia będzie do godz. 2000jednocześnie może przebywać na niej na krótko tylko do 5 osób! Nie ma tu żadnych wyjątków!

Po kilku minutach należy opuścić kościół, aby umożliwić adorację innym wiernym!!! 

ZACHĘCAM JEDNAK, ABY POZOSTAĆ W DOMACH, ŁĄCZĄC SIĘ DUCHOWO, czy POprzez media koncentrując się tak jakbyśmy byli w kościele.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO oraz PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:

Msze św. bez udziału wiernych o godz. 800 i 1000.

Nie ma procesji rezurekcyjnej wokół kościoła.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca w czasie epidemii>>> czytaj dalej <<<

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Celebracje liturgiczne Wielkiego Tygodnia

Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia.>>> czytaj dalej <<<

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Odprawianie pogrzebów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce

Na pogrzebie tylko najbliższa rodzina

Obrzędy pogrzebowe ograniczone zostały do trzeciej stacji na cmentarzu.  Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację przy grobie można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. Obecna może być jedynie najbliższa rodzina, ale nie więcej niż 5 osób. Datę Mszy św. żałobnej należy ustalić na inny termin, na której też nie może uczestniczyć do odwołania więcej, niż 5 osób

Obecna sytuacja wyklucza również ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i w domach.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modlitwa różańcowa w Katedrze Sandomierskiej w intencji ustania epidemii

transmisja na żywo codziennie o godz. 2030 na stronie Diecezji Sandomierskiej >>> kliknij tutaj <<<

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Duchowe wsparcie w czasie epidemii

W tej trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa, Kościół Sandomierski pragnie otoczyć troską wszystkich, którzy potrzebują duchowego wsparcia. Z dniem dzisiejszym zostaje uruchomiony telefon Wsparcia Duchowego.

Dyżury w nim będą pełnić ojcowie duchowni wraz z księżmi profesorami, którzy na co dzień posługują w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, księża z Caritas, siostry zakonne oraz osoby świeckie.

Kapłani będą dostępni codziennie pod numerem telefonu

885 680 600 całodobowo!

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kurs dla narzeczonych

Obecna sytuacja epidemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych utrudniają udział w kursie przedmałżeńskim, dlatego Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej organizuje dla narzeczonych, internetowe katechezy przedmałżeńskie przygotowujące do sakramentu małżeństwa.

Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu Diecezji Sandomierskiej, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa przed 1 września tego roku.

Zachęcamy narzeczonych do zapisów na stronie internetowej Diecezji sandomierskiej.

Zgłoszenia duszpasterstworodzina@wp.pl

Kurs będzie składał się z 10 katechez multimedialnych emitowanych 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki o godzinie 20. Pierwsza z katechez będzie zamieszczona w  piątek 3 kwietnia. Na zakończenie cyklu katechez wystawione będzie świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parafialne transmisje Mszy świętych

>>> kliknij tutaj <<<

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA

Zgodnie z dyspensą Ks. Biskupa Sandomierskiego, od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej -  DO ODWOŁANIA, proszę Was, aby w domach korzystając z mediów duchowo łączyć się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św., czy nabożeństw w telewizji, radiu, lub internecie, a także w sposób duchowy przyjmować Komunię Świętą. Pozostając w domach zachęcam również do osobistej i rodzinnej modlitwy o zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Ks. Proboszcz Parafii Zabrnie

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

UWAGA!

W związku z trwaniem w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego w oparciu decyzji władz państwowych i KEP Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz zarządził.

1. Odwołanie nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów oraz innych nabożeństw.

2. Odwołanie spowiedzi wielkopostnej dla całej parafii w konkretnym dniu.

3. Zawieszenie odwiedzin chorych w pierwsze piątki miesiąca.

4. Odprawianie Mszy św. bez udziału ministrantów.

5. W razie potrzeby przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania należy:

- zabezpieczyć folią ochronną kratki w konfesjonałach i dezynfekować je po każdym penitencie

- w przypadku braku konfesjonału, spowiednik i penitent winni zachować między sobą odległość przynajmniej jednego metra, a pozostałe osoby muszą zachować taką odległość, aby nie została narażona tajemnica spowiedzi.

6. Przełożenie daty chrztów oraz ślubów (o ile nie istnieje zagrożenie życia, czy inna nagląca potrzeba).

7. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie - przełożenie daty Pierwszej Komunii Świętej.

8. Zamknąć kancelarie parafialne (za wyjątkiem naglących sytuacji, jak np. pogrzeby. (Zaleca się kontakt telefoniczny z parafią, zarówno w sprawach duchowych, jak i urzędowych).

9. Od V niedzieli Wielkiego Postu przeprowadzanie za pośrednictwem internetu diecezjalnych rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych obok rekolekcji już transmitowanych przez poszczególne parafie.

10.Jednocześnie Ks. Biskup zachęca do modlitwy w domach oraz uczestnictwa w nabożeństwach oraz Mszach św. poprzez media (radio, telewizor, internet).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DRODZY UCZNIOWIE!

Decyzją MEN, Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, Władz Gminnych i Dyrekcji Szkoły komunikując się przez dziennik elektroniczny oraz internetową stronę parafii przeprowadzane będą katechezy zdalne/on-line.

Proszę, aby regularnie sprawdzać i odrabiać w e-dzienniku zadane prace domowe.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Drodzy Parafianie!

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz nawiązując do zaleceń Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Sandomierskiego WE MSZY ŚW. MOŻE UCZESTNICZYĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB.

1. PROSZĘ, aby w Mszach św. w niedzielę i w tygodniu uczestniczyły tylko najbliższe osoby związane z intencją mszalną.

2. Wszystkie inne osoby PROSZĘ, aby uczestniczyły we Mszach św. transmitowanych w mediach. TVP 1 - godz. 700, i godz. 1100 Telewizja TRWAM  - godz. 930 i  Polsat Rodzina  - godz. 1030 oraz TVP Polonia  - godz. 1300

3. Tak samo na Mszy św. pogrzebowej w naszej, czy w innej parafii, PROSZĘ, aby łączyć się duchowo w modlitwie za zmarłego, a możliwość uczestniczenia w pogrzebie pozostawić osobom najbliższym związanym ze Zmarłym i Rodziną.

4. Będąc w domach, w gronie najbliższej rodziny, pamiętajmy o MODLITWACH DO BOGA o ustanie epidemii oraz polecając chorych, pracowników wszystkich Służb oraz zmarłych.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemią wywołaną koronawirusem oraz zaleceniami państwowymi i kościelnymi należy:

- unikać dużych skupisk ludzi sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową,

- ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych,

- często myć ręce,

- unikać dotykania oczu, nosa i ust,

- regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe (tj.: biurka i stoły, klamki, włączniki do światła, poręcze, itd.).

- regularnie dezynfekować swój telefon,

- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę),

- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu,

- odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organizmu,                                                                            

- korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

>>>> Zaleca się ponadto: <<<<

§ przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, albo duchowo,

§ nie korzystanie z wody święconej umieszczonej w kropielnicy,

§ przekazywanie znaku pokoju przez ukłon,

§ powstrzymanie się od ucałowania krzyży i relikwii,

§ zachowanie szczególnej ostrożności we wszelkich kontaktach duszpasterskich.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę dezynfekować ręce.

Urządzenia znajdują się w przedsionku i w zakrystii.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA

Zalecam na czas zagrożenia epidemią koronawirusa, aby osoby starsze, chore, albo po niedawnej chorobie, a szczególnie po przyjeździe z zagranicy nie uczestniczyły we Mszy św., czy nabożeństwach w kościele.

            W tym czasie, niech nie brakuje modlitwy w naszych rodzinach.

            Jeszcze raz zachęcam do korzystania z mediów, by w ten sposób uczestniczyć, np. we Mszy św. i w sposób duchowy przyjmować Komunię Świętą.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modlitwa o ustanie epidemii

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.

            Święty Boże, Święty mocny,
            Święty a Nieśmiertelny
            Zmiłuj się nad nami.
            Od powietrza, głodu, ognia i wojny
            Wybaw nas Panie!
            Od nagłej i niespodzianej śmierci
            Zachowaj nas Panie!
            My grzeszni Ciebie Boga prosimy
            Wysłuchaj nas Panie!
            Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
            Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.
            Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
            Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
            Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.
Amen

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

UWAGA!!!

Rada Parafialna posiada konto w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu o nr:

11 9434 0002 2001 1046 9341 0001

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule:

"Darowizna na cele kultu religijnego" (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Wkrótce zostaną wykonane nowe przelewy bankowe. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................