Aktualności

 Kancelaria czynna w dni powszednie po wieczorowej Mszy św. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA ZMIANA!!!

 Od 17 PAŹDZIERNIKA

decyzją władz państwowych w strefie żółtej obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. 

- W uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4 m2. w naszej świątyni może uczestniczyć jednocześnie około 70 osób.

- Jednocześnie informuję, że osoby w podeszłym wieku, chore albo obawiające się zarażenia Covid-19 są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy św. decyzją dyspensy Biskupa Diecezji.

- W kościele i przestrzeni publicznej jest obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz obowiązuje nakaz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m.

- Wchodząc i wychodząc z kościoła dezynfekujemy ręce! Dozowniki znajdują się w przedsionku i zakrystii.

- Natomiast od 19.10ograniczona zostaje liczba osób na weselach i innych uroczystościachmax. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej.

proszę o stosowanie się do powyższych wytycznych

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA

Rada Parafialna posiada nowe konto w Banku PKO SA w Tarnobrzegu o nr:

81 1240 2744 1111 0010 9720 9480

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule: "Darowizna na cele kultu religijnego"

(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Druczki na przelewy bankowe znajdują się na stoliku z prasą. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać! 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę dezynfekować ręce.

Urządzenia znajdują się w przedsionku i w zakrystii..  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Parafialne transmisje Mszy świętych

>>> kliknij tutaj <<< 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modlitwa o ustanie epidemii  

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.

            Święty Boże, Święty mocny,
            Święty a Nieśmiertelny
            Zmiłuj się nad nami.
            Od powietrza, głodu, ognia i wojny
            Wybaw nas Panie!
            Od nagłej i niespodzianej śmierci
            Zachowaj nas Panie!
            My grzeszni Ciebie Boga prosimy
            Wysłuchaj nas Panie!
            Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
            Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.
            Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
            Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
            Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami. Amen

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank PKO SA w Tarnobrzegu nr: 81 1240 2744 1111 0010 9720 9480 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

Script logo