Aktualności

UWAGA!!!

Rada Parafialna posiada nowe konto w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu o nr:

11 9434 0002 2001 1046 9341 0001.

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule:

"Darowizna na cele kultu religijnego"

(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Wkrótce zostaną wykonane nowe przelewy bankowe. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać!

2019-08-24 sobota:

- o godzinie 1700 Msza św. i Nabożeństwo Różańcowe "15 Sobót" - sobota 9.

Prezentacja Parafii Zabrnie

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg:11 9434 0002 2001 1046 9341 0001 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

 

Script logo