AKTUALNOŚCI

 

 

Kolęda 2021

Odbywa się w kościele w formie:

Msza św. kolędowa z kazaniem i modlitwą po niej krótkie spotkanie kolędowe z błogosławieństwem domów i rodzin. Wierni zaproszeni na „kolędę” do świątyni parafialnej przynoszą ze sobą wodę do poświęcenia (najlepiej w małej plastikowej butelce).

W danym dniu do świątyni zapraszam przynajmniej jednego przedstawiciela z rodziny, reszta rodziny niech zgromadzi się w domu, przy kolędowym stole, a może też uczestniczyć  będą na zewnątrz kościoła, jak pogoda pozwoli zachowując wszelkie zasady sanitarne (dystans, maseczka, dezynfekcja). Każdy do domu otrzyma folder i obrazki kolędowe, będą też rozdawane pokwitowania za ofiary za rok 2020, które otrzymałem od Pana księgowego Rady Parafialnej. Ofiary z kolędy będzie można złożyć w kopercie na tacę. Rodzina niech oczekuje, aż przedstawiciele wrócą z kościoła do domu. Tam przy stole niech będzie wspólna modlitwa, kolacja i rozmowa, a także śpiew kolęd, czy ich wspólne słuchanie. 

Plan Spotkań Kolędowych w kościele:

 

Data

Godz.

Ulice

Rodziny od

Rodziny do

I tydzień - 04-09.01.2021 poniedziałek - sobota

 

04.01.21

1700

Zabrnie Górne

p. Edwarda Galka nr 493

 p. Józefa Galka nr 50

05.01.21

1700

Zabrnie Górne

p. Artura Dula nr 507

p. Michały Opały 491

07.01.21

1700

Szkolna

p. Krzysztofa Sochy nr 957

p. Jana Dula nr 908

08.01.21

1700

Podgórze

p. Jadwigi Bojczynko nr 552

p. Haliny Góraj nr 565

09.01.21

1700

Za Szkołą

p. Jana Grębowca nr  914

p. Andrzeja Paterka nr 599

II tydzień - 11-16.01.2021 - poniedziałek - sobota

 

11.01.21

1700

Wilki

p. Rafała Kudaka nr 566

p. Zygmunta Grębowca

12.01.21

1700

Olendry

p. Wioletty Szewc nr 602

p. Zenona Prażmowskiego nr 603 do końca Zabrnia po prawej stronie drogi w stronę p.  Stanisława Bednarczyka nr 636

13.01.21

1700

Olendry

p. Krzysztofa Zbyrada nr 635a po prawej stronie drogi od Grębowa

p.  Pana Józefa Dula nr 620

14.01.21

1700

Olendry

p. Janiny Dudek nr 618a

p. Krystyny Kozieji nr 942

15.01.21

1700

Nowiny

p. Janiny Mierzwa nr 655

p. Tomasza Wrońskiego nr 646

16.01.21

1700

Nowiny

p. Czesława Ciby nr 812

p. Mieczysławy Dec nr 601

III tydzień - 18-23.01.2021 - poniedziałek - sobota

 

18.01.21

1700

ul. Kościelna

od (kościoła) p.  Ewy Kopały nr 949

do przejazdu kolejowego lewa storna drogi głównej p. Józefa Bobrowskiego nr 935

19.01.21

1700

ul. Kościelna

od (kościoła) p. Mirosława Gałka nr 941

do przejazdu kolejowego lewa storna drogi głównej p. Ryszarda Nitka nr 535

20.01.21

1700

ul. Kościelna

p. Agnieszki Polak nr 537

p. Rafa Sądaja nr 542a oraz domy w lesie po lewej stronie

21.01.21

1700

ul. Kościelna

p. Urszuli Firosz nr 194

p. Marii Zawół nr 598 po lewej stronie

22.01.21

1700

Lisia Góra

p. Zbigniewa Bobrowskiego nr 156

p. Izabeli Haliniarz nr 160

23.01.21

1700

Dębina

p. Eweliny Serafin nr 173a

p. Stanisława Lichego nr 169

IV tydzień - 25-30.01.2021 - poniedziałek - sobota

 

25.01.21

1700

przed torami

p. Zofii Tkacz nr 183

p. Janiny Tabor nr 182 biały dom domy do lasu i od lasu

26.01.21

1700

przed torami

p. Kazimiery Sałek nr 134

p. Józefa Tonderysa nr 199 lewa i prawa strona

27.01.21

1700

za torami

p. Jana Krawczyka nr 538

p. Andrzeja Filipka nr 187 wzdłuż głównej drogi i dwie boczne

28.01.21

1700

za torami

p. Bogdana Ideca nr 197 do głównej drogi lewa i prawa storna

p. Mariusza Galka nr 121

30.01.21

1700

za torami

p. Mieczysława Turka nr 124

p. Szymona Zioło nr 112, domy przy głównej drodze

.........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


JASEŁKA 2020 On-Line

Zapraszam wraz z dziećmi i młodzieżą z naszej Parafii na e-Jasełka! Przenosząc się choć na chwilkę w świąteczną opowieść…

Jednocześnie dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt za ciężką pracę i piękny efekt!

Życzę Radosnego oczekiwania i wesołych Świat Bożego Narodzenia!!!

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Zapraszam!

Po odbiór parafialnych kalendarzy na Nowy Rok 2021.

Gotowe kalendarze są do odbioru w zakrystii. Koszt 12 zł, tj. za projekt i wydruk.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

UWAGA ZMIANA!!!

 Od 7 LISTOPADA

decyzją władz państwowych obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa.

- W uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 15 m2. w naszej świątyni może uczestniczyć jednocześnie około 17 osób.

- Jednocześnie informuję, że osoby w podeszłym wieku, chore albo obawiające się zarażenia Covid-19 są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy św. decyzją dyspensy Biskupa Diecezji.

- W kościele i przestrzeni publicznej jest obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz obowiązuje nakaz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m.

- Wchodząc i wychodząc z kościoła dezynfekujemy ręce! Dozowniki znajdują się w przedsionku i zakrystii.

proszę o stosowanie się do powyższych wytycznych

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA

Rada Parafialna posiada nowe konto w Banku PKO SA w Tarnobrzegu o nr:

81 1240 2744 1111 0010 9720 9480

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule: "Darowizna na cele kultu religijnego"

(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Druczki na przelewy bankowe znajdują się na stoliku z prasą. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać! 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę dezynfekować ręce.

Urządzenia znajdują się w przedsionku i w zakrystii..  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Parafialne transmisje Mszy świętych

>>> kliknij tutaj <<< 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modlitwa o ustanie epidemii  

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.

            Święty Boże, Święty mocny,
            Święty a Nieśmiertelny
            Zmiłuj się nad nami.
            Od powietrza, głodu, ognia i wojny
            Wybaw nas Panie!
            Od nagłej i niespodzianej śmierci
            Zachowaj nas Panie!
            My grzeszni Ciebie Boga prosimy
            Wysłuchaj nas Panie!
            Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
            Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.
            Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
            Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
            Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami. Amen

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank PKO SA w Tarnobrzegu nr: 81 1240 2744 1111 0010 9720 9480 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

Script logo