Aktualności

UWAGA!!!

Rada Parafialna posiada nowe konto w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu o nr:

11 9434 0002 2001 1046 9341 0001.

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule:

"Darowizna na cele kultu religijnego" (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Wkrótce zostaną wykonane nowe przelewy bankowe. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

PROFILAKTYCZNY SPOT FILMOWY

z udziałem podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

2019-10-12 sobota:

- o godz. 1500 próba SCHOL

2019-10-16 środa:

- po Mszy św. Nowenna do MBNP

2019-10-17 czwartek:

- o godz. 1600 zbiórka LSO

2019-10-18 piątek:

- o godz. 1700 spotkanie KSM

I Parafialny Konkurs na wiersz o Maryi i Różańcu

Parafia św. Piotra i Pawła w Zabrniu ogłasza konkurs na wiersz o Maryi i różańcu

Wiersze można zgłaszać do konkursu do 20 października.

Regulamin Konkursu

NA WIERSZ O MARYI I RÓŻAŃCU"

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Parafia św. Piotra i Pawła w Zabrniu
2. Celem konkursu jest:

- popularyzowanie poezji religijnej, zwłaszcza maryjnej,

- ćwiczenie pamięci,

- odkrywanie i promowanie twórczości osób, które piszą wiersze religijne,

- szerzenie zainteresowania modlitwami maryjnymi – zwłaszcza modlitwą różańcową,

- stworzenie okazji do zaprezentowania przez parafian własnych wierszy,

- rozbudzanie inwencji twórczej uczestników konkursu,
3. Zadanie konkursowe:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać wiersz o tematyce maryjno-różańcowej.
Najciekawsze utwory oceniane będą w czterech kategoriach:

I KATEGORIA - uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
II KATEGORIA – uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej 
III KATEGORIA – uczniowie klas I-IV szkół średnich

IV KATEGORIA – dorośli
4. Warunki udziału:

- napisanie wiersza o tematyce maryjno-różańcowej,

- uczestnicy konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie,

- prace napisane odręcznie!,

- format prac: A4,

- do pracy powinien być dołączony tytuł wiersza,

- zgłoszenie utworów do konkursu w podanym niżej terminie.
5. Miejsce i termin składanie prac: do 20 października 2019 r., Parafia Św. Piotra i Pawła w Zabrniu.
6. Prace powinny podpisane w prawym dolnym rogu:

- Imię i nazwisko uczestnika oraz szkoła i klasa - uczniowie lub adres -dorośli.
7. Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: - wiersze innych autorów, z internetu (tzw. plagiat).
Oceny prac dokona komisja w dniu 25.10.2019 r. o godz. 1900. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone. 
Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (w koszulce, w teczce). Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w 27 października na Sumie.
8. Kryteria oceny prac.
Oceniająca prace komisja będzie brała pod uwagę:

- zgodność z regulaminem konkursu,

- zgodność z tematem,

- estetykę wykonania,

- oryginalność pomysłu, walory artystyczne
- samodzielność i estetykę wykonania pracy.
Wyniki konkursu zostaną podane na internetowej stronie parafii i ogłoszone 27 października podczas Mszy św. o godz. 1000.                                        

 

 

!!! UWAGA!!!

Złożenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank Spółdzielczy Grębów: 26 9407 0000 2001 0007 1909 0001 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

 

Script logo