Aktualności

 REKOLEKCJE ODPUSTOWE W NASZEJ PARAFII, które poprowadzi ks. dr Radosław Koterbski, a odbędą się w dniach 27-29 czerwca 2020r.

UWAGA

Rada Parafialna posiada nowe konto w Banku PKO SA w Tarnobrzegu o nr:

81 1240 2744 1111 0010 9720 9480

Ofiary na rzecz Rady Parafialnej można też można wpłacać bezpośrednio na konto z dopiskiem w tytule: "Darowizna na cele kultu religijnego"

(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio udokumentowane (np. potwierdzeniem przelewu bankowego) darowizny na cele kultu religijnego mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym (w wysokości do 6% dochodu) od podstawy opodatkowania).

Druczki na przelewy bankowe znajdują się na stoliku z prasą. Za wszelkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać!

UWAGA ZMIANA!!!

Od 30 MAJA

decyzją władz państwowych

zniesione zostają limity osób w kościołach i innych miejsca sprawowania kultu religijnego. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

W kościele nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz obowiązuje nakaz zachowania bezpiecznej odległości 2m.

Na zewnątrz świątyni może się zgromadzić do 150 osób – zachowując dystans 2 m między sobą niekoniecznie z maseczkami.

proszę o stosowanie się do powyższych wytycznych

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wchodząc i wychodząc z kościoła proszę dezynfekować ręce.

Urządzenia znajdują się w przedsionku i w zakrystii..  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z rozporządzeniem władz od 16 kwietnia br. istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa będąc w kościele.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parafialne transmisje Mszy świętych

>>> kliknij tutaj <<<

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DRODZY UCZNIOWIE!

Decyzją MEN, Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, Władz Gminnych i Dyrekcji Szkoły komunikując się przez dziennik elektroniczny oraz internetową stronę parafii przeprowadzane będą katechezy zdalne/on-line.

Proszę, aby regularnie sprawdzać i odrabiać w e-dzienniku zadane prace domowe.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemią wywołaną koronawirusem oraz zaleceniami państwowymi i kościelnymi należy:

- zakrywać nos i usta w miejscach publicznych, także w kościele,

- unikać dużych skupisk ludzi sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową,

- ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych,

- często myć ręce,

- unikać dotykania oczu, nosa i ust,

- regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe (tj.: biurka i stoły, klamki, włączniki do światła, poręcze, itd.).

- regularnie dezynfekować swój telefon,

- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę),

- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu,

- odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organizmu,                                                                            

- korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

>>>> Zaleca się ponadto: <<<<

§ przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, albo duchowo,

§ nie korzystanie z wody święconej umieszczonej w kropielnicy,

§ przekazywanie znaku pokoju przez ukłon,

§ powstrzymanie się od ucałowania krzyży i relikwii,

§ zachowanie szczególnej ostrożności we wszelkich kontaktach duszpasterskich.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA

Zalecam na czas zagrożenia epidemią koronawirusa, aby osoby starsze, chore, albo po niedawnej chorobie, a szczególnie po przyjeździe z zagranicy nie uczestniczyły we Mszy św.

            W tym czasie, niech nie brakuje modlitwy w naszych rodzinach.

            Jeszcze raz zachęcam do korzystania z mediów, by w ten sposób uczestniczyć, np. we Mszy św. i w sposób duchowy przyjmować Komunię Świętą.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modlitwa o ustanie epidemii

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.

            Święty Boże, Święty mocny,
            Święty a Nieśmiertelny
            Zmiłuj się nad nami.
            Od powietrza, głodu, ognia i wojny
            Wybaw nas Panie!
            Od nagłej i niespodzianej śmierci
            Zachowaj nas Panie!
            My grzeszni Ciebie Boga prosimy
            Wysłuchaj nas Panie!
            Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
            Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne odpoczywanie zmarłym.
            Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
            Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
            Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.
Amen

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank PKO SA w Tarnobrzegu nr: 81 1240 2744 1111 0010 9720 9480 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

 

Script logo