KATECHEZY on-line

START od poniedziałku, 23 marca od godziny 900

Katecheza nr 16 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Niedziela dniem dziękczynienia za miłość Boga >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 16 - dla młodzieży

Katecheza nr 13 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego >>> prrzejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 15 - dla młodzieży

Katecheza nr 15 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Wyjątkowe urodziny >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 12 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Święty Jan Paweł II >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 14 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Znaki, skarby, prezenty, czyli Sakramenty >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 14 - dla młodzieży

Katecheza nr 11 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Objawienia Maryi w Fatimie >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 13 - dla młodzieży

Katecheza nr 13 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Być świadkiem Pana Jezusa >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 10 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Myśląc :Ojczyzna" - św. Stanisław ze Szczepanowa  >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 12 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: W maju oddajemy cześć Maryi >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 9 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Pośredniczka do nieba >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 12 - dla młodzieży

Katecheza nr 11 - dla młodzieży

Katecheza nr 11 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Jezus Dobrym Pasterzem >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 10 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Biblia najwspanialsza księga świata >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 10 - dla młodzieży

Katecheza nr 8 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Z dawna Polski Tyś Królową >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 9 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Uczynki miłosierdzia w codziennym życiu cz. II >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 9 - dla młodzieży

Katecheza nr 7 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: O Jezusie - Dobrym Pasterzu >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 8 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Uczynki miłosierdzia w codziennym życiu >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 6 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Odkryłem miłość, czyli rzecz o Bożym Miłosierdziu cz. II >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 8 - dla młodzieży

Katecheza nr 7 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Św. Faustyna i Boże Miłosierdzie >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 7 - dla młodzieży

Katecheza nr 6 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Zmartwychwstanie >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 5 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Odkryłem miłość, czyli rzecz o Bożym Miłosierdziu cz. I >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 6 - dla młodzieży - Świąteczne Q&A

Katecheza nr 5 - dla młodzieży

Katecheza nr 5 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Msza Święta pamiątką Ostatniej Wieczerzy >>>przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 4 - dla młodzieży

Katecheza nr 4 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Niebolot >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 4 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Wielki Tydzień >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 3 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Św. Jan Paweł II>>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 3 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Twoja kondycja, twoje życie - rekolekcje dla ciebie>>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 3 - dla młodzieży

Katecheza nr 2 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Trzy krzyże >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 2 - dla dzieci klas V-VIII

Temat: Sakrament pokuty i pojednania >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 1 - dla dzieci klas 0-IV

Temat: Św. Józef >>> przejdź do katechezy <<<

Katecheza nr 2 - dla młodzieży

Katecheza nr 1 - dla dzieci klas V-VIII

Katecheza nr 1 - dla młodzieży

 

Script logo