Poradnia Rodzinna

Poradnictwo rodzin:

czynne jest w I i III sobotę miesiąca w godzinach od 1530 do 1630.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg:11 9434 0002 2001 1046 9341 0001 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

 

 

Script logo